Els nostres serveis


La nostra empresa està preparada per a ajudar-lo en tot el que necessite relatiu a matèria tributària, comptable i social.

FISCAL

En el camp fiscal, estem capacitats per a assessorar, preparar i presentar tot tipus de declaracions d'impostos nacionals, regionals o locals.  Els nostres serveis estan enfocats a reduir la seua càrrega fiscal dins del marc jurídic actual, amb ple coneixement del client de tot el procés per a una millor presa de decisions.

COMPTABLE

Dins del camp comptable, preparem la seua comptabilitat, confeccionem i legalitzem els seus llibres comptables, i elaborem tot tipus d'informes comptables que la Llei requereix.  Per a això comptem amb les últimes eines tècniques més innovadores posades a la disposició del client.

LABORAL

Com a assessors laborals, tramitem les seues altes, baixes o variacions en tots els règims de Seguretat Social, legalitzem els seus centres de treballs, elaborem els rebuts de salaris dels seus empleats, resolem els seus dubtes sobre tipus de contractació i ajudem a resoldre quantes incidències es produïsquen en la seua empresa, com ara baixes per malaltia, accidents de treball, acomiadaments, o problemes amb els seus empleats. Dins del canviant món de les relacions laborals, intentarem donar-li un assessorament complet.

 

En Asesores de Moraira sabem el que el preocupa i serem sincers en les nostres respostes i consells.